Chatten er stengt.
Sjekk våre åpningstider

Parkeringsavtale for ansatte/partnere

Alle Avinor-ansatte eller ansatte hos partnere har mulighet for å få rabattert parkeringsavgift.

For å benytte deg av rabatten må du opprette en Sesam Sesam-forbruksavtale på sesam-sesam.com og registrere ID-kortinformasjon og informasjon om arbeidsgiver/avdeling (se egen veiledning).

OBS! Dette gjelder selv om din arbeidsgiver skal betale hele eller deler av din parkering.

Opprettelse av brukerprofil forutsetter at du aksepterer følgende:

 • Du har lest og forstått gjeldende regler og betingelser knyttet til Avinor ansattparkeringsprogrammet.
 • Du har gitt samtykke til bruk av persondata til angitt formål.

Når du har registrert deg vil rabattert parkeringsavgift trekkes automatisk når du parkerer på områder hvor det gis ansattrabatt.

 • Det ytes kun rabatt til det første kjøretøyet fra listen som kjører inn i parkeringsområdet.
 • Ubrukt parkeringstid vil ikke overføres til neste måned (en måned defineres som en kalendermåned).
 • Et kjøretøy kan kun være registrert på én avtale.
 • Rabatt ytes kun dersom det ikke foreligger annen avtale i Sesam Sesam for det aktuelle bilnummeret.

Utveksling av opplysninger med arbeidsgiver

Avtalen som gir grunnlag for ansattparkering ved Avinors lufthavner er inngått med den enkelte brukers arbeidsgiver. Personopplysninger vil kunne bli utvekslet med den enkeltes arbeidsgiver for å følge opp vilkår som er satt i avtalen med arbeidsgiver, og som gir brukeren adgang til ansattparkering ved Avinors lufthavner.

Alle registrerte personopplysninger vil kunne bli utvekslet med arbeidsgiver, blant annet:

 • Navn, telefonnummer samt andre registrerte opplysninger som normalt sett registreres i Avinors ID-kortsystem
 • Registreringsnummer på den ansattes Sesam Sesam-avtale
 • Opplysninger om parkeringer, inkludert tidspunkt for parkeringen, varighet, plassering, pris og generell parkeringshistorikk

Utover dette gjelder Sesam Sesams generelle brukervilkår.

Gjeldende rabattakster og liste over p-områder hvor det gis rabatt samt veiledning til opprettelse av avtale, får du hos din nærmeste leder.

Avtalen

Hvordan oppretter jeg avtalen?

Hva kreves for å få rabatt?

Rabatt gis kun til ansatte med gyldig avtale. En gyldig avtale krever:

 • Aktivt og gyldig betalingskort
 • Oppdatert liste over kjøretøy
 • PArkeringstid innenfor det timeantall som er avtalt med Avinor
 • Gyldig informasjon fra ID-kort
 • OBS: rabatt gis ikke dersom det foreligger annen avtale i Sesam Sesam for det aktuelle bilnummeret

Hva er jeg selv ansvarlig for?

Den enkelte ansatte er selv ansvarlig for å registrere avtalen, vedlikeholde liste over kjøretøy, registrert betalingskort og ID-kortinformasjon samt holde seg oppdatert på informasjon fra Sesam Parkering. Det er brukers ansvar å påse at riktig registreringsnummer er oppdatert i profilen før utkjøring. Dersom dette ikke blir gjort, bortfaller retten til ansattparkering for gjeldende parkering. Eier av kjøretøyet blir i slike tilfeller belastet med ordinær tariff for parkeringsområdet.

Sperret
avtale

Hva skjer ved sperret avtale?

Sesam Parkering sender umiddelbart varsel på e-post (til brukernavnet på avtalen) dersom avtalen sperres.

 • Ved manglende betaling sperres avtalen og regnes ikke lenger som gyldig.
 • Ordinære parkeringspriser påløper og faktureres bileier.

Vanlige årsaker til sperring av avtalen

 • Betalingskort utløpt på dato (varsles av Sesam Parkering 1 mnd. før utløp)
 • Manglende betaling

Hvordan åpnes en sperret avtale?

Logg deg inn på sesam-sesam.com eller i Sesam Sesam-appen og sjekk dine registrerte opplysninger. Det vil finnes en melding her som beskriver hvilke handlinger som kreves. Når dette er rettet kan du selv kjøre betalingen på nytt. Straks betalingen er mottatt aktiveres avtalen igjen.

NB! Avtalen må være aktiv ved innkjøring til p-området for å få tildelt rabatt.

Hva betyr det at avtalen er inaktiv eller sperret?

En inaktiv avtale betyr enten at glideknappen har blitt endret til status inaktiv eller at betalingsinformasjonen for avtalen er fjernet eller utgått.

En sperret avtale betyr at avtalen er sperret grunnet manglende betaling.

Når avtalen er inaktiv eller sperret, vil du ikke bli automatisk belastet for parkering og må velge annen betalingsmetode.

Opprett ny bruker
i Sesam Sesam

sesam-sesam-app