Chatten er stengt.
Sjekk våre åpningstider

Spørsmål og svar

Her finner du svar på de oftest stilte spørsmålene om Sesam Sesam.

Avtalen

Må jeg ha med mobiltelefonen når jeg parkerer?

Nei. Du trenger ikke ha med deg mobiltelefonen etter at du har opprettet avtalen. Sesam Sesam-systemet er helautomatisert skiltgjenkjenning, og fungerer slik at skiltet på bilen leses for hver passering inn og ut av et parkeringsområde. Når kameraene leser skiltet, sjekkes det om bilnummeret er knyttet til en gyldig Sesam Sesam-avtale, og i så fall hvilken profil som skal belastes for parkering.

Kan jeg pausere/deaktivere avtalen min?

Ja. Du kan bruke glideknappen til høyre for “Inaktiv/aktiv” i menyen. Er knappen grønn og til høyre, er Sesam Sesam-avtalen aktiv. Er knappen gråsvart og til venstre, er Sesam Sesam-avtalen inaktiv. Dersom du har deaktivert avtalen din vil ikke betalingen lenger skje automatisk og du kan benytte alternative betalingsmetoder ved parkering.

Kan jeg registrere flere kjøretøy på samme avtale?

Ja. Du kan registrere opp til tre kjøretøy per avtale. Disse legges inn under «Nummerskilt lagret».

Kan jeg registrere et bilnummer på to forskjellige avtaler?

Nei. Et nummerskilt kan kun knyttes til én enkelt avtale. Sesam Sesam-systemet er helautomatisert skiltgjenkjenning, og fungerer slik at skiltet på bilen leses for hver passering inn og ut av et parkeringsområde. Når kameraene leser skiltet, sjekkes det om bilnummeret er knyttet til en gyldig Sesam Sesam-avtale, og i så fall hvilken avtalen som skal belastes for parkering.

Kan jeg registrere flere kort på en avtale? (bedrift og privat)

Nei. Du kan kun knytte ett kredittkort til avtalen din om gangen.

Hva betyr det at avtalen er inaktiv eller sperret?

En inaktiv avtale betyr enten at glideknappen har blitt endret til status inaktiv eller at betalingsinformasjonen for avtalen er fjernet eller utgått.

En sperret avtale betyr at avtalen er sperret grunnet manglende betaling.

Når avtalen er inaktiv eller sperret, vil du ikke bli automatisk belastet for parkering og må velge annen betalingsmetode.

Kan flere av mine registrerte kjøretøy på samme avtale stå parkert samtidig?

Ja. Det vil bli vist en transaksjon for hvert kjøretøy.

Betaling

Kan jeg få kvittering tilsendt på e-post?

Ja. Du kan enten velge knappen «Merk og Send» på betalingshistorikken og merke de betalingene du ønsker å få tilsendt på e-post eller gå inn på betalingsdetaljer for én enkelt betaling og trykke på knappen «Send betalingsdetaljene til min e-postadresse».

Hvilke betalingsformer aksepteres?

VISA debetkort, VISA kredittkort og MasterCard kredittkort.

Hva betyr de ulike statusene i betalingshistorikken?

En transaksjon kan ha tre statuser; pågår, belastet og mislykket. Transaksjoner med status pågår er til behandling i systemet, og vises umiddelbart etter utkjøring. Belastningen skjer påfølgende dag.

Transaksjoner med status belastet vises med grønt ikon.

Transaksjoner med status mislykket vises med rødt ikon, og kan enten være på grunn av at banken har avvist betalingen eller at det har skjedd en teknisk feil.

Hva skjer om betalingstransaksjonen mislykkes?

Dersom en transaksjon mislykkes, vil det bli utført nytt betalingsforsøk innen et par virkedager. Ved gjentatt status mislykket vil det bli sendt en faktura til kjøretøyets eier. Fakturagebyr tilkommer.

Når belastes jeg for mine parkeringer?

Sesam Sesam sender parkeringstransaksjoner daglig til betalingsformidler. Beløpet som blir belastet er summen av gårsdagens fullførte parkeringer.

Avvik

Hva med kjøretøy uten nummerskilt foran? (f.eks. mopedbil med 4 hjul)

Kun kjøretøy med synlig registreringsskilt foran vil kunne benytte Sesam Sesam.

Kan egenskaper ved et kjøretøy føre til redusert kvalitet på tjenesten?

Ja, Sesam Sesam baserer seg på avlesing av nummerskilt. Ekstralykter, kufanger og plassering av registreringsnummeret på kjøretøyets venstre side kan føre til redusert lesbarhet.

Hva kan være årsaken til at skiltet mitt ikke ble lest?

  • Nummerskiltet kan være tildekket eller skadet.
  • Kjøretøyet har holdt for høy hastighet ved passering.
  • Kjøretøyet har holdt for kort avstand til kjøretøyet foran.
  • Bytte av kjørefelt før passering slik at nummerskiltet ikke har blitt fanget av kamera.

Her kan du parkere med Sesam Sesam

Bommen var bare i veien
– så vi tok den vekk.

Opplev enklere parkering med Sesam Sesam.

sesam-sesam-app